Otroke in mladostnike od 10. leta dalje vabimo na:

  • POGOVORNE DELAVNICE POD VODSTVOM MENOTRJEV NA TEME ODRAŠČANJA:
    Mladostniki bodo v vodenih delavnicah in ob pomoči mentorjev stimulirani k izmenjavi svojih izkušenj in opažanj iz svojega okolja. Skozi razgovor bodo skupaj iskali rešitve in odgovore na dileme iz njihovega vsakdanjika. Mlade želimo ozaveščati o naraščajočem problemu nestrpnosti, jim podreti predsodke o kulturni pripadnosti, jih »senzibilizirati« za opazovanje okolja in sebe v njem. Nekatere teme, ki jih bomo obravnavali na srečanjih skupaj z mladostniki preko različnih oblik in metod dela so: spoznavanje samega sebe in samozaupanje, samospoštovanje in spoštovanje drugih, socialna izključenost, multikulturalizem, stereotipi in predsodki, prijateljstvo, idoli, odraščanje, spolnost, droge, spolne vloge, reševanje konfliktov, vrednote, čustva…

 

  • DRUŽENJA IN IZLETE V NARAVO:
    Organizirali bomo pohode z obiskom bližnjih vrhov mesta Sežane in naravnih znamenitosti okolice, ki bodo vključevali odkrivanje manj znanih kotičkov v naravi, obiskali bomo gozdne učne poti v Sežani in okolici, sprehodili se bomo po poteh z naravnimi in kulturnimi spomeniki s spoznavanjem biološke raznolikosti ter naravne in kulturne dediščine. (Kosovelova pot, Gozdna učna pot na Taboru, Učna pot na Orleški gmajni, Leskovec, dolina Drage, stara orleška smodnišnica, Gabrk Povir, Merče, Plešivico, Šmarje, Dane pri Sežani, Orlek, Bazovica, Gropada, Lokev, Lipica, Vrhovlje in vrhovi Sedovnik, Planina, Sablanica, Ostri vrh, Veliki Medvedjek, Tabor, Gura nad Povirjem, Kokoška).

 

Druženja bodo ob sredah od 14:00 do 15:30 in sobotah dopoldne od 10:30 do 12:00. Po dogovoru in glede na vreme bo urnik prilagojen potrebam prijavljenih udeležencev.

 

Kontakt

MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SEŽANA
Bazoviška ulica 11
6210 Sežana

05 / 734 14 86
05 / 730 13 40 

E-pošta: drustvo.prijateljev@siol.net

           

Uspešno delovanje društva omogočajo Občina DivačaObčina Hrpelje-Kozina, Občina Komen in  Občina Sežana, ki prepoznavajo vlogo in pomen naše organizacije in preko skupne Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu zagotavljajo redno financiranje izvajanja programov in nadaljnji razvoj društva.