za otroke
Mother and daughter drawing
Mother and daughter drawing - copy
Mother and daughter drawing - copy
Mother and daughter drawing - copy
Mother and daughter drawing - copy
Mother and daughter drawing - copy
Mother and daughter drawing - copy
Mother and daughter drawing - copy - copy
previous arrow
next arrow
Mother and daughter drawing

MDPM Sežana skupaj z enotami Vrtca Sežana vsako leto pripravlja letovanje za predšolske otroke v Kranjski Gori. Otroci navadno letujejo v treh izmenah, za mnoge od njih so to prve počitnice brez staršev, starih staršev ali drugih družinskih članov, v družbi svojih vrstnikov. Otroci obiščejo Kekčevo deželo, dolino Tamar, imajo krst v reki Pišnici in vožnjo s kočijo.

Letovanje za predšolske otroke
Mother and daughter drawing - copy

Za šolske otroke organiziramo letovanje na morju. Ločeno letujejo otroci od 1. do 5. razreda osnovne šole in otroci in najstniki od 6. razreda dalje. Stavbe, namenjene letovanju so obdane z igrišči, plaže pa so primerne tudi za najmlajše »plavalce«. Letovanje poleg kopanja ponuja tudi številne možnosti vključevanja, zabavni program, poučne delavnice, športne aktivnosti, izlete in druženje z vrstniki..
Za letovanja lahko starši uveljavljajo zdravstveni regres.

Letovanje za ŠOLARJE
Mother and daughter drawing - copy

Poleti organiziramo dopoldansko počitniško varstvo za osnovnošolce od prvega do petega razreda.
Glede na možnosti varstvo vključuje topel obrok in napitke. Če to ni možno, hrano otroci prinesejo s seboj. Otroci se v varstvu zabavajo z različnimi športnimi aktivnostmi, sprehodi, družabnimi igrami in ustvarjalnimi delavnicmi, ki jih zanje pripravijo naši prostovoljci. Varstvo je organizirano v različnih krajih in v različnih terminih, če je vanj vključenih dovolj otrok.

Počitniško varstvo
Mother and daughter drawing - copy

Zeleni nahrbtnik je projekt o ekologiji, ki ga je pred več kot 20 leti idejno zasnovala in začela izvajati Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana. Ker je vsebina projekta zelo aktualna in koristna za vzgojo naših malčkov ter nujna za zaščito našega planeta, smo se v sodelovanju z Vrtcem Sežana v projekt vključili tudi člani društva MDPM Sežana.

Zmajček Jurček že od leta 2008 pohajkuje po Krasu in Brkinih in v zelenem nahrbtniku nosi zahtevne, a zabavne naloge iz okoljske vzgoje, s katerimi otroke iz enot Vrtca Sežana in podružnic ozavešča o pomembnosti poznavanja varstva in zaščite narave ter o učinkovitih načinih preprečevanja onesnaževanja našega okolja.

Zeleni nahrbtnik
Mother and daughter drawing - copy

V sodelovanju s svetovalnimi delavci in pedagogi osnovnih šol nudimo učencem individualno učno pomoč, ki jo izvajajo prostovoljci društva in je namenjena učencem s slabimi učnimi navadami, s težavami pri usvajanju učne snovi in otrokom, ki imajo težave pri odraščanju, slabo samopodobo, asocialno vedenje, težave v družini in težje vzpostavljajo dobre medčloveške stike z vrstniki. Učna pomoč se izvaja individualno ali skupinsko glede na področja učne snovi in individualne potrebe otroka. Zanjo se odločimo na osnovi pogovora z razredniki, šolsko svetovalno službo in starši otroka. Učna pomoč je neformalna oblika dela, ki se izvaja skozi pogovore in z metodami dela, ki so prilagojene individualnim potrebam posameznika.
Učno pomoč izvajamo v OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, v OŠ Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje-Kozina, v OŠ Dutovlje in v OŠ Srečka Kosovela Sežana.

učna pomoč
Mother and daughter drawing - copy

Ustvarjalne delavnice krajšajo čas mnogim otrokom na območju Krasa in Brkinov. Skupaj s prostovoljci jih organiziramo v različnih krajih, z njimi pa želimo mlade spodbuditi k ustvarjajnju, razvijanju ustvarjalnih sposobnosti, spoznavanju različnih (tudi odpadnih) materialov in novih načinov preživljanja prostega časa. Pogosto pa se na delavnicah sklenejo tudi nova poznanstva. In nagrada? Izdelek, ki nosi zgodbo in so ga izdelali sami.

ustvarjalne delavnice
Mother and daughter drawing - copy

Teden otroka je projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni. V Tednu otroka® se organizirajo različni prostočasni in razvedrilni programi za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji.
Teden otroka temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna skupščina Združenih narodov, Mednarodna zveza za varstvo otrok (I.V.C.W.) in Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicef pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne.
MDPM Sežana v času Tedna otroka po osnovnih šolah in vrtcih organizira različne vzgojno izobraževalne aktivnosti (prireditve za otroke, ustvarjalne delavnice, celodnevne živ-žave, predavanja za otroke in starše ...).

TEDEN OTROKA
Mother and daughter drawing - copy - copy

Otroški parlamenti naše najmlajše vzgajajo za demokracijo. Projekta, ki ga izvajamo po vseh šolah po Sloveniji, se lotevamo pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije. Osnovnošolske parlamente nadgradimo s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt izvajamo od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami.
V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci ... izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine. Otroci lahko na ta način izražajo svoja mnenja, dileme in tako pridobijo pozornost šolskih, lokalnih in tudi državnih oblasti.

Otroci v otroškem parlamentu zasedajo kot pravi parlamentarci, najprej na šolskem parlamentu. Nato šole izberejo delegacijo za regijski parlament, predstavniki regijskega parlamenta pa nato otroke zastopajo še na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora.

34. NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT

34. NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT

8. aprila 2024 je v Državnem zboru RS zasedal 34. nacionalni otroški parlament, kjer je 115 mladih parlamentarcev iz vse Slovenije razpravljalo o ključni temi duševnega zdravja otrok in mladih.

Kontakt

MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SEŽANA
Bazoviška ulica 11
6210 Sežana

05 / 734 14 86
05 / 730 13 40 

E-pošta: drustvo.prijateljev@siol.net

           

Uspešno delovanje društva omogočajo Občina DivačaObčina Hrpelje-Kozina, Občina Komen in  Občina Sežana, ki prepoznavajo vlogo in pomen naše organizacije in preko skupne Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu zagotavljajo redno financiranje izvajanja programov in nadaljnji razvoj društva.