aktualno o nas kontakti aktivnosti bilo je... fotografije  

Zdravje otrok je tudi za nas na prvem mestu

Delovanje MDPM Sežana je neposredno povezano z otroki, organizacijo letovanj in celoletnih aktivnosti zanje. Mednje sodi tudi počitniško varstvo otrok, ki ga v zadnjih letih organiziramo v vseh občinah Krasa in Brkinov ter na ta način ne le popestrimo počitnice najmlajšim, ampak nekaj skrbi prihranimo tudi staršem. 

Vsi programi MDPM, tudi počitniško varstvo otrok, niso obvezni. So prostovoljni, a ker so namenjeni večjim skupinam, zasnovani na skupinskem delu, so vsi, ki se želijo vanj vključiti dobrodošli. Vse programe namreč pripravljamo s prostovoljci, temeljijo na sodobnih smernicah varstva otrok, veljavni zakonodaji in smernicah, ki jih priporoča pedagoška stroka.  

Odzivi, da s kakršnim koli delovanjem negativno vplivamo na zdravje otrok, nas žalostijo. Žalostijo nas zapisi, da z ustvarjanjem z laki za nohte otroke zastrupljamo, saj se v vseh desetletjih našega delovanja odločamo za ustvarjanje z izdelki in pripomočki, ki so dostopni na prodajnih policah slovenskih trgovin, njihovo primernost pa spremljajo pristojne inšpekcijske službe. 

Naša organizacija si, žal, ne more privoščiti zadovoljevanja individualnih interesov, potreb in življenjskih slogov staršev in njihovih otrok. Snovi, ki jih izpostavlja mama, so prisotne tudi v drugih izdelkih splošne potrošnje, tudi v slikarskih barvah, denimo, in so v skladu s standardi evropske unije. Prav zato se nam uporaba lakov za nohte v odprtih in prezračenih prostorih ne zdi sporna. 

Zavedamo se, da smo si starši različni. Živimo različne življenjske sloge in verjamemo, da nas različnost bogati. Trudimo se ugoditi vsem potrebam staršev in otrok, če le lahko; upoštevamo vse diete in priporočila, če so ta dana v naprej in na odgovoren način, ne z grožnjami in preko medmrežnih klepetalnic ali družbenih omrežij. Prav v ta namen je prijavnica v naše aktivnosti precej obširna. 

V MDPM Sežana verjamemo v dialog, a zgolj takrat, ko se druga stran obnaša odgovorno in civilizirano. Z veseljem si v času pred začetkom vsakega programa ali po njegovem zaključku vzamemo čas, da predebatiramo pomisleke, vprašanja, strahove itd. Vsako pripombo staršev vzamemo resno, jo skrbno preučimo in se ji s prostovoljci posvetimo, a tega časa si ne moremo vzeti med samim potekom programa; v času počitniškega varstva se moramo posvetiti otrokom, aktivnostim v varstvu.  Želimo si aktivnih staršev, ki bodo naši partnerji pri ustvarjanju novih programov in izboljšanju obstoječih. Ne moremo in ne smemo pa pristati na grožnje, neutemeljeno kritiko ali neenakovredno obravnavo staršev in otrok. Ker so prav vsi otroci (in njihovi) starši za nas enako pomembni, ne glede na njihov socilano-ekonomski položaj, vero, narodnost ali kakšno drugo lastnost. 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

 

Ana Pangos, 

Sekretarka MDPM Sežana


 Zdravje otrok je tudi za nas na prvem mestuMedobčinsko Društvo Prijateljev Mladine Sežana (c) 2012   Produkcija - Digital iN -