LETOVANJE

S klikom na samo gumb PRIJAVNICA dobite vse pomembnejše informacije o samih letovanjih. Za letovanja lahko koristite tudi zdravstveni regres. K prijavnici je potrebno priložiti zdravniško potrdilo oz. napotitev zdravnika za letovanje.

PACUG 1

  • 17. 07. do 24. 07. – letovanje je namenjeno malim šolarjem in osnovnošolcem do 5. razreda

PACUG 2

  • 25. 07. do 01. 08. – letovanje je namenjeno otrokom in mladostnikom od 5. do 9. razreda

Kontakt

MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SEŽANA
Bazoviška ulica 11
6210 Sežana

05 / 734 14 86
05 / 730 13 40 

E-pošta: drustvo.prijateljev@siol.net

           

Uspešno delovanje društva omogočajo Občina DivačaObčina Hrpelje-Kozina, Občina Komen in  Občina Sežana, ki prepoznavajo vlogo in pomen naše organizacije in preko skupne Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu zagotavljajo redno financiranje izvajanja programov in nadaljnji razvoj društva.