Člani Medobčinskega društva prijateljev mladine Sežana si prizadevamo otroke že v rosnih letih ozaveščati o pomembnosti varstva in zaščite narave, o pomembnosti zdravega načina življenja in jih spodbujamo k razvijanju kritičnega mišljenja do okoljske problematike.

V sodelovanju z Vrtcem Sežana že vrsto let v vseh 12 enotah vrtca občin Krasa in Brkinov, izvajamo ECO projekt »Zeleni nahrbtnik« ter preko igre in pravljic otroke izobražujemo in spodbujamo k spoštljivemu odnosu do žive in nežive narave. Rdeča nit projekta je za vsako leto v naprej izbrana gledališka predstava s poudarkom na naravovarstvenih in ekoloških vsebinah, ki jih spremljata lutki – zmajček Jurček in zmajčica Biba. Otroke v vrtcu obiskujeta od februarja do aprila in jim prinašata pomembna sporočila.

Uvod v letošnjo izbrano temo »PREHRANA NEKOČ, DANES IN ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG« bo v 12 enotah Vrtca Sežana predstavilo Gledališče Bičikleta 15.3.2022, 22.3.2022, 29.3.2022 in 5.4.2022 z dramatizacijo Župančičevih otroških pesmi »Mehurčki«.

Kontakt

MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SEŽANA
Bazoviška ulica 11
6210 Sežana

05 / 734 14 86
05 / 730 13 40 

E-pošta: drustvo.prijateljev@siol.net

           

Uspešno delovanje društva omogočajo Občina DivačaObčina Hrpelje-Kozina, Občina Komen in  Občina Sežana, ki prepoznavajo vlogo in pomen naše organizacije in preko skupne Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu zagotavljajo redno financiranje izvajanja programov in nadaljnji razvoj društva.