Tudi letos pripravljamo letovanje za otroke in mladostnike v dveh terminih.

  1. letovanje za otroke in mladostnike do 5. razreda v Seči v terminu 9. 7. – 16. 7. 2018
  2. letovanje za otroke in mladostnike od 6. razreda dalje v Piranu v terminu 28. 7. – 4. 8. 2018.

 

Stroški, plačilni in drugi pogoji:

SEČA – za otroke od 1. do 5. razreda in otroke, ki letos vstopajo v 1. razred:

POLNA CENA 262€, REGRESIRANA CENA 100€.

 

PIRAN – za otroke od 6. razreda dalje in srednješolce:

POLNA CENA 262€, REGRESIRANA CENA 100€.

Prispevek vključuje stroške polnega penziona, prevoz, varstvo, animacije, nezgodno zavarovanje.

 

Kritje prispevka za letovanje je možno s plačilnimi nalogi na TRR društva MDPM Sežana.

– 3 obročno odplačevanje za prijave v aprilu

– 2 obročno odplačevanje za prijave v maju

– v enkratnem znesku.

Plačevanje prispevka v več kot 3 obrokih je možno na osnovi pisnih prošenj.

Do zdravstvenega regresa za letovanje na morju so upravičeni otroci in mladostniki do 18. leta starosti na osnovi priloženega pisnega potrdila zdravinka.

Za uveljavljanje regresa je na prijavnici potrebno izpolniti rubriko o zdravstvenem stanju otroka, vpisati EMŠO otroka, številko zdravstvene kartice otroka.

 

Za prijavo na letovanje otrok potrebuje:

  1. izpolnjeno prijavnico (tukaj)
  2. soglasje (tukaj)
  3. zdravstvene in druge posebnosti (tukaj)
  4. zdravniško potrdilo (vse starše, ki za svojega otroka želite uveljavljati zdravstveni regres ZZZS, prosimo, da izpolnite prijavnico, navedete zdravstvene podatke otroka in priložite zdravniško potrdilo.) (tukaj)

 

Zaradi lažje organizacije starše prosimo, da prijavnice z zdravniškim potrdilom oddate na sedežu društva ali po pošti najkasneje do 22. 6. 2018 oz. do zapolnitve prostih mest.

 

Dodatne informacije dobite na sedežu društva, preko telefona 05 734 14 86 ali preko elektronske pošte drustvo.prijateljev@siol.net in v zgibanki Kratkočasnik.

 

Kontakt

MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SEŽANA
Bazoviška ulica 11
6210 Sežana

05 / 734 14 86
05 / 730 13 40 

E-pošta: drustvo.prijateljev@siol.net

           

Uspešno delovanje društva omogočajo Občina DivačaObčina Hrpelje-Kozina, Občina Komen in  Občina Sežana, ki prepoznavajo vlogo in pomen naše organizacije in preko skupne Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu zagotavljajo redno financiranje izvajanja programov in nadaljnji razvoj društva.