V petek 22. marca 2024 smo na OŠ Srečka Kosovela Sežana organizirali medobčinski otroški parlament kraško brkinske regije.  Na tem pomembnem zasedanju je sodelovalo 10 učencev OŠ Srečka Kosovela Sežana ter predstavniki osnovne šole iz Hrpelj, Divače, Dutovelj in Komna. Srečanje sta vodili Klara Metton in Ana Julija Špan.  

Mlade parlamentarce so nagovorili tudi gostje parlamenta: ravnatelj naše šole Alen Kofol, župan občine Sežana Andrej Sila, podpredsednik Zveze prijateljem mladine Slovenije Uroš Brezavšek. Dobrodošlico je izrekla tudi predsednica Skupnosti učencev šole  Klara Metton. Delovanje centra za svetovanje otrokom in mladostnikom Istra pa je predstavila psihologinja Andreja Poljšak.

V prvem delu zasedanja so sodelujoče osnovne šole predstavile dosedanje delo otroških parlamentov in pomembne zaključke. Sledil je odmor z malico in priložnost za druženje učencev omenjenih šol.

Drugi del zasedanja je pričel s krajšo plesno animacijo, ki sta ju vodili Kiara in Taja pod mentorstvom Vesne Muha Sladoje.  V nadaljevanju so parlamentarci sodelovali v petih delovnih skupinah, kjer so se soočili s problemi, ki so pogosti v življenju najstnikov: odnosi s sovrstniki, strah pred neuspehom, težave v družini, težave s telefoni in s samopodobo.

V zadnjem delu zasedanja so skupine predstavile svoje ugotovitve. S pomočjo telefonov mladi pogosto vstopajo v družbena omrežja, ki pa ne pomenijo samo virtualno druženje mladih, temveč povzročajo lahko negativna čustva (strah žalost in jeza) ter so povod za različne konflikte. Velikokrat je potrebna strokovna pomoč učitelja, svetovalnega delavca in psihologa. Težave s samopodobo lahko rešuje že sproščen pogovor s prijateljem, razvijanje svojih spodobnosti v priljubljeni dejavnosti in pozitivno razmišljanje ter iskanje rešitev problemov. Strah pred neuspehom se lahko  blaži z  boljšo organizacijo časa, z vmesnimi sproščujočimi aktivnostmi ali pa z druženjem s sovrstniki, ki te podpirajo.  Težave v družini lahko hudo bremenijo duševno zdravje mladostnika, zato je velikokrat potrebno take težave zaupati  psihologu ali drugi odrasli  strokovni osebi, lahko pa je odrešilen že pogovor s prijateljem. Mladi parlamentarci vedo, da ustrezen nasvet lahko prejmejo na TOM telefonu, spletni strani safe.si ali tosemjaz.net, … Najbolj pomembno pa je to, da za mladostnike te težave niso več tabu in  da si o njih želijo spregovoriti. Skupine so tudi predlagale temo za naslednji otroški parlament. Največkrat je bila omenjena hrana oziroma zdrava prehrana.

Kot je v navadi, bosta dva učenca gostujoče šole (OŠ Srečka Kosovela Sežana) sodelovala na nacionalnem otroškem parlamentu, ki bo aprila v Državnem zboru v Ljubljani. To pomembno srečanje mladih parlamentarcev je popestril bogat kulturni program, v katerem je sodeloval mladinski zbor pod vodstvom Uroša Ceja ter instrumentalni trio v sestavi harmonikašev Manuela, Blaža ter Aljaža na tubo. Za organizacijo je skrbelo vodstvo Skupnosti učencev šole z mentorjem Danilom Ravbarjem.

Tekst pripravil: Danilo Ravbar, mentor SUŠ

Kontakt

MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SEŽANA
Bazoviška ulica 11
6210 Sežana

05 / 734 14 86
05 / 730 13 40 

E-pošta: drustvo.prijateljev@siol.net

           

Uspešno delovanje društva omogočajo Občina DivačaObčina Hrpelje-Kozina, Občina Komen in  Občina Sežana, ki prepoznavajo vlogo in pomen naše organizacije in preko skupne Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu zagotavljajo redno financiranje izvajanja programov in nadaljnji razvoj društva.