Vsako leto v času počitnic omogočimo otrokom iz naše regije razvedrilne dejavnosti, počitniško varstvo in letovanja tudi s pomočjo donatorskih sredstev, ki jih prejemamo s strani domačih podjetij in posameznikov, saj je vedno več takih otrok, katerim starši zaradi bolezni ali socialnih stisk ne morejo omogočiti, kar bi otrokom koristilo. Naša  dolžnost  je, da  jim  po  najboljših  močeh  pomagamo, zato vljudno prosimo tudi vas, da prispevate po vaših zmožnostih.

Donatorska sredstva zbiramo na transakcijskem računu Medobčinskega društva prijateljev mladine Sežana 0317 9100 0002 015 pod sklicno št. 76052 in bodo namenjena za prostočasne programe otrok, mladostnikov in otrok s posebnimi potrebami naše regije.

V naprej se vam iz srca zahvaljujemo za pomoč. 

Kontakt

MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SEŽANA
Bazoviška ulica 11
6210 Sežana

05 / 734 14 86
05 / 730 13 40 

E-pošta: drustvo.prijateljev@siol.net

           

Uspešno delovanje društva omogočajo Občina DivačaObčina Hrpelje-Kozina, Občina Komen in  Občina Sežana, ki prepoznavajo vlogo in pomen naše organizacije in preko skupne Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu zagotavljajo redno financiranje izvajanja programov in nadaljnji razvoj društva.